Իրավունքահենք մոտեցում

Մեր առաջնահերթությունն է հասնել Հայստանում իրավունքահենք մոտեցմամբ պետական քաղաքակակնության մշակմանը և իրավունքահենք որոշումների կայացմանը։ Իմացի՛ր ավելին իրավունքահենք մոտեցման մասին։ 

Յուրաքանչյուրի արժանապատվության և իրավունքների պաշտպանությունը ժողովրդավարական հասարակարգ ունեցող պետության հիմնարար գործառույթն է։ Երբ իշխանությունները դադարում են ծառայել անհատի իրավունքների և արժանապատվության պաշտպանությանը, տեղի է ունենում իշխանությունների ապալեգիտիմացում։

 

Մարդու իրավունքները յուրաքանչյուրիս՝ արժանապատիվ կյանքով ապրելու անհրաժեշտ երաշխիքն ու ստանդարտն է։ Մարդու իրավունքները մեզնից անբաժան են, պատկանում են մեզ՝ անկախ մեր անձնական և սոցիալական հատկանիշների։ Սակայն դրանց ամրագրումը ներպետական և միջազգային փաստաթղթերում չի ապահովում անհատի կողմից իր իրավունքների լիարժեք իրացումը գործնականում, մեր իրավունքների և արժանպատվության պաշտպանությունը չի դրվում պետության քաղաքականության կենտրոնում։ Արդյունքում առաջանում է իրավունքահենք մոտեցմամբ պետական քաղաքականության իրականացման անհրաժեշտություն։

Իրավունքահենք մոտեցմամբ մշակվող քաղաքականությունը հնարավորություն է տալիս երաշխավորելու հասարակությունում

- յուրաքանչյուրի արժանապատվության պաշտպանությունը,

- յուրաքանչյուրի իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը,

- սոցիալական արդարության և համերաշխության կայացումը։

Ինչպե՞ս է կառուցվում իրավունքահենք պետական քաղաքականությունը։[3] Այն հիմնվում է միջազգայնորեն ամրագրված մարդու իրավունքների սկզբունքների և նորմերի վրա՝ դրանք տեղայնացնելով հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում։

 

Իրավունքահենքությունը ենթադրում է հանրային կյանքի բոլոր ոլորտների կարգավորման շրջանակներում՝

1- իրավունքների համալիր պաշտպանության/իրացման երաշխիքների ապահովում,

2- տվյալ ոլորտում խտրականության բոլոր տեսակների բացառում,

3- ներառական որոշումների կայացում՝ բոլոր շահագրգիռ կողմերի/թիրախային խմբերի հավասար և արդյունավետ մասնակցություն,

4- որոշումների կայացման թափանցիկություն,

5- որոշում կայացնողների հաշվետվողականություն,

6- իրավունքի գերակայության ապահովում՝ կայացված որոշումների համապատասխանություն պետության ստանձնած մարդու իրավունքների պարտավորություններին և միջազգային իրավական չափանիշներին։

Կարդալ ավելին՝ այստեղ։