Հետազոտություններ և հրապարակումներ

Մեր հետազոտական գործունեությունը միտված է Հայաստանում և դրանից դուրս մարդու իրավունքների առանցքային խնդիրների ուսումնասիրմանը, քաղաքականությունների փոփոխության համար փաստերի հավաքագրմանը, մարդու իրավունքների պաշտպանության և իրացման համար կարևոր պատմույթների և խոսույթների բացահայտմանը։ 

  • «Ինչ է արդարությունը․ արդարության ընկալումները հայաստանցիների շրջանում»

Ֆինանսական աջակցություն՝ Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ, Հայաստան։

Տևողություն՝ սեպտեմբեր֊դեկտեմբեր, 2018 թ․։

Ծրագրի նպատակը՝ ա) սոցիալական մակարդակում արդարության ընկալումների դուրսբերումը, ներառյալ Հայաստանում տարբեր խմբերը և բ) գոյություն ունեցող պատմույթների շրջանում ինչն է «արդար» և «անարդար» անձնական փոխհարաբերությունների, ինչպես նաև քաղաքականության և կառավարման մակարդակում։

Ձեռք բերված արդյունքների հիման վրա համապատասխան շահագրգիռ կողմերին ներկայացվել են մի շարք առաջարկություններ՝ կապված Հայաստանում կառավարման անցումային փուլում (2018 թվականի «Թավշյա» հեղափոխությունից ի վեր) «արդարության վերականգնման» քայլերի շուրջ:

Տե՛ս ամբողջական ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ։

Տե՛ս անգլերեն ամփոփագիրը։

  • «Իրավունքահենք արձագանք աղքատությանը»

Ֆինանսական աջակցություն՝ Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ, Հայաստան։

Տևողություն՝ հուլիս֊դեկտեմբեր, 2019 թ․։

Նախագիծը միտված է ստեղծել Հայաստանում աղքատության հաղթահարման քաղաքականության (ԱՀԳ) վերանայմանն ուղղված նախնական հետազոտական և ադվոկացիոն հիմք՝ միտված ԱՀՔ-ն դարձնելու առավել իրավունքահենք և էֆեկտիվ։

Ծրագրի շրջանակներում ՄԻՀԿ-ը փորձագիտական խորհրդատվություն և աջակցություն է տրամադրել ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը՝ սոցիալական պաշտպանության և աղքատության հաղթահարման ոլորտների վերաբերելի առանցքային ռազմավարությունների նախագծերի և օրենսդրական փոփոխությունների շուրջ։

Ծրագիրը հանդիսանում է երկարաժամկետ նախագծի մեկնարկային փուլ։ Տվյալ փուլի վերջնարդյունքներն են՝

        «Ինչի՞ն է նպաստում նպաստը» մարդկային պատմությունների շարք ներկայացնող գրքույկը։

         ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից առաջադրված սոցիալական          պաշտպանության և աղքատության հաղթահարման ոլորտների վերաբերելի առանցքային ռազմավարությունների նախագծերի և օրենսդրական փոփոխությունների շուրջ վերլուծական փաթեթը։

         Իրավունքահենք մոտեցմամբ աղքատության հաղթահարման գործիքակազմի մշակումը (ներքին օգտագործման համար նախատեսված)։

        «Աղքատություն և մարդու իրավունքներ․ ինչպե՞ս ձևավորել իրավունքահենք պետական աղքատության հաղթահարման քաղաքանություն Հայաստանում» քաղաքականության վերլուծականը։ 

  • «Կանանց զրույցներ՝ հանրային ճնշման պայմաններում»

Ֆինանսական աջակցություն՝ Հայաստանում Կանանց հիմնադրամ։

Ծրագրի տևողություն՝ դեկտմբեր 2019 - ապրիլ 2020թ․։

Տվյալ հետազոտական նախագծի նպատակն է Հայաստանում կանանց ազատագրման, իրավունքների պաշտպանության, գենդերային բռնության և խտրականության հարցերով զբաղվող կանանց փորձառություններում տեղ գտած հասարակական ճնշումների ուսումնասիրումը և կանանց թիրախավորող ուղերձների իդենտիֆիկացումը։

Տե՛ս ամբողջական ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ։

  • «Մարդու իրավունքների սահմանադրական երաշխիքների ապահովումը սահմանադրական բարեփոխումների օրակարգում» 

Ֆինանսական աջակցություն՝ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ։

Ծրագրի տևողություն՝ օգոստոս 2020 - հունվար 2021 թ․։

Հետազոտության հետազոտական արդյունքն է  «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ ամրագրված մարդու իրավունքների և ազատությունների երաշխիքների վերանայում և կատարելագործում» ուսումնասիրությունը։

Տվյալ հետազոտահենք ադվոկացիոն նախագծի նպատակն է խթանել ՀՀ դատական և իրավական բարեփոխումների 2019-2023 թվ․-ի ռազմավարական ծրագրով նախատեսվող Սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակներում մարդու իրավունքների երաշխիքների բարելավումը։ 

 

 «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ ամրագրված մարդու իրավունքների և ազատությունների երաշխիքների վերանայում և կատարելագործում» վերտառությամբ հետազոտությունը յուրահատուկ մասնագիտական իրավական վերլուծություն է, որտեղ խորապես ուսումնասիրվել են մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության սահմանադրաիրավական երաշխիքները, և ներկայացվել են հետազոտական առաջարկներ դրանց բարձրացման և կատարելագործման ուղղությամբ։

Տե՛ս ամբողջական ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ։

Տե՛ս անգլերեն ամփոփագիրը։

  • «Հայաստանում հանքաարդյունաբերության ոլորտում աշխատանքային պայմաններն ու աշխատանքային անվտանգությունը»։

 Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոնի (ՀԱՀ ՊՀԿ) պատվերով իրականացված քաղաքականության վերլուծություն:

Տևողություն՝ ապրիլ 2021 թ․։

Մանրամասները՝ այստեղ։

Քաղաքականության փաստաթղթին կարող եք ծանոթանալ՝ այստեղ։

  • «Հայաստանում կանանց աշխատանքային իրավունքների և տնտեսական հզորացման համար հետազոտություն և շահերի պաշտպանություն»։

Ֆինանսական աջակցություն՝ ՄԱԿ-ի կանանց հզորացման կառույցի վրաստանյան գրասենյակ։

Ծրագիրն իրականացվում է Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստան հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ։

Տևողություն՝ սեպտեմբեր 2020 - հուլիս 2021 թ․։ 

Հետազոտական նախագծի շրջանակներում պատրաստվում են  ԱՄԿ 183-րդ (Մայրության պաշտպանության մասին), 189-րդ (Տնային աշխատողների մասին) և 156-րդ (Ընտանեկան պարտականություններ ունեցող աշխատողների մասին) կոնվենցիաների կարգավորման ազդեցության գնահատման (ԿԱԳ) զեկույցները՝ ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և ՀՀ կառավարության դիտարկմանը ներկայացնելու նպատակով։ 

  • «Հղի և կրծքով կերակրող կանանց համար առողջ և անվտանգ աշխատանքային պայանների ապահովման ազգային համակարգն ու կարգավորումները»։

Ֆինանսական աջակցություն՝ ՄԱԿ-ի կանանց հզորացման կառույցի վրաստանյան գրասենյակ։

Տևողություն՝ մայիս - սեպտեմբեր 2021 թ․։

Հետազոտական նախագծի նպատակն է վեր հանել ՀՀ-ում գործում ՝ հղի և կրծքով կերակրող կանանց համար առողջ և անվտանգ աշխատանքային պայանների ապահովման համակարգի և կարգավորումների խնդիրներն ու թերությունները՝ հիմք ընդունելով ԱՄԿ 155-րդ (Աշխատանքային անվտանգության և առողջության մասին), 183-րդ (Մայրության պաշտպանության մասին) կոնվենցիաները և ԵՄ 92/85/EEC դիրեկտիվը։